SPACE WHO HISTORY SINCE1985

IN SPACE WHO

1985

03.23
Opening SEIJI SHIMODA art performance
04.20
MOTOTERU TAKAGI KEIKI MIDORIKAWA DANNY DAVIS 
   SABU TOYOZUMI
08.21
MOTOTERU TAKAGI TAKEHISA KOSUGI
11.06
FRED VAN HOVE SHOJI UKAJI SABU TOYOZUMI
12.04
YUJI TAKAHASHI NED ROTHENBERG SABU TOYOZUMI
12.28
MOTOTERU TAKAGI HIROKAZU YAMADA

1986

01.30
TAKASHI KAKO
03.03
JOHN ZORN MASAHIKO SATO SABU TOYOZUMI
04.22
DON FRIEDMAN EIJI NAKAYAMA
05.22
STEVE LACY SABU TOYOZUMII
07.22
YOSUKE YAMASHITA
09.15
MISHA MENGELBERG SABU TOYOZUMII
10.02
MASAHIKO TOGASHI  JUNJI HIROSE
10.19
FRED VAN HOVE HANS REICHEL PETER KOWALD
   NED ROTHENBERG 
11.24
KAZUKO SHIRAISHI LEO SMITH SABU TOYOZUMI
12.23
YUJI TAKAHASHI

1987

03.21
HARUNA MIYAKE JO SAKIMOTO
04.18
DON FRIEDMAN EIJI NAKAYAMA
04.29
MASAHIKO TOGOSHI HIROSHI YOSHINO EIICHI HAYASHI
06.19
FERD FRITH  KAZUTOKI UMEZU
09.25/26/27
FRED VAN HOVE 3-Night
  25
FRED VAN HOVE DOUGLAS EWART TETSU SAITO 
  
SABU TOYOZUMII
  26
FRED VAN HOVE DOUGLAS EWART HARUKI SATO 
  
SABU TOYOZUMI
  27
FRED VAN HOVE solo & WATAZUMI DOSO ROSHI
10.23/24/25
MASAHIKO TOGASHI 3-Night
  23
MASAHIKO TOGASHI NATSUMI SAWADA
  24
MASAHIKO TOGASHI
  25
MASAHIKO TOGOSH HARUKI SATO JUNJI HIROSE 
   SHIZUO HASHIMOTO
11.07
DEREK BAILEY MOTOHARU YOSHIZAWA 
   YOSHISABURO TOYOZUM
11.22
YUJI TAKAHASHI AYUO TAKAHASHI
12.19
YUJI TAKAHASHI

1988

01.16
JOHN ZORN FRED FRITH KEN'ICHI TAKEDA EIICHI TSUTAKI
   SHUNJI TSUTAKI
02.13
TAKEHISA KOSUGI MOTOTERU TAKAGI 
   MOTOHARU YOSHIZAWA
03.20
HARUNA MIYAKE SANAE NAKAYAMA
04.29
TOM CORA HANS REICHEL SHOJI UKAJI SABU TOYOZUMI
06.25
MASAHIKO TOGOSH STEVE LACY
06.26
MASAHIKO TOGOSH STEVE LACY JEAN-JACQUES AVENEL
07.31
MASAHIKO TOGOSH YUJI TAKAHASHI
09.17
FRED VAN HOVE MOTOTERU TAKAGI SABU TOYOZUMI
11.26
BARRE PHILLIPS MOTOHARU YOSHIZAWA SABU TOYOZUMI
12.17
RICHARD TEITELBAUM CARLOS ZINGARO

1989

01.14
MASAHIKO TOGOSH LEO SMITH SABU TOYOZUMII
02.19
KAZUTOKI UMEZU TOM CORA GEORGE LEWIS
02.21
MASAHIKO TOGOSH GEORGE LEWIS SABU TOYOZUMII
03.12
MASAYUKI TAKAYANAGI
03.18
HARUNA MIYAKE KOICHI MAKIGAMI
04.15
Space Who Special Jazz Standard-1
   MASAHIKO TOGOSH MASAHIKO SATO KOSUKE MINE 
   YOSUKE INOUE
05.20
Space Who Special Jazz Standard-2
   MASAHIKO TOGOSH HIDEO ICHIKAWA IKUO SAKURAI
06.03
STEVE LACY SEXTET 
06.10
YUJI TAKAHASHI TAKEHISA KOSUGI
07.08
MASAHIKO TOGOSH YUJI TAKAHASHI HARUNA MIYAKE
09.30
MASAHIKO TOGOSH YUJI TAKAHASH HARUNA MIYAKE 
   J.F. JENNY-CLARK
10.01
MASAHIKO TOGOSH YUJI TAKAHASH RICHARD TEITELBAUM
10.02
Space Who Special Jazz Standard-3
   MASAHIKO TOGOSH MASAHIKO SATO KOSUKE MINE 
   YOSUKE INOUE
12.09
HARUNA MIYAKE JAMES EMERY SABU TOYOZUMI

▲top 

1990

01.28
LEO SMITH KAZUTOKI UMEZU SABU TOYOZUMI 
   TETSU SAITO
02.24
MASAHIKO TOGOSH MASAHIKO SATO NOBUYOSHI INO
03.21
HARUNA MIYAKE MIE MIKI
05.27
CARL STONE NED ROTHENBERG
06.16
KAZUTOKI UMEZU TOM CORA SAMM BENNETT
06.26
HARUNA MIYAKE TOM CORA
08.03
Space Who Double Concert
    1.EVAN PARKER SABU TOYOZUMII
    2.TAKEHISA KOSUGI MOTOTERU TAKAGI
10.06
MASAHIKO TOGOSH  YUJI TAKAHASHI HARUNA MIYAKE
10.07
MASAHIKO TOGOSH MASAHIKO SATO NOBUYOSHI INO 
   KAZUTOKI UMEZU
12.09
HANS REICHEL WADI GYSI FRED FRITH  JOHN ZORN 

1991

02.16
JOHN ZORN FRED FRITH IKUE MORI
02.17
TAKEHISA KOSUGI FAST FORWARD MOTOTERU TAKAGI
04.29
LEO SMITH AKIRA SAKATA SABU TOYOZUMII
06.16
MASAHIKO TOGOSH quartet
   MASAHIKO TOGOSH  JUNJI HIROSE HARUKI SATO
 
 NOBUYOSHI INO
09.29
KAZUTOKI UMEZU TOM CORA  SAMM BENNETT
   CATHERINE JAUNIAUX TENKO
10.13
J.J.SPIRITS(Japan Jazz Spirits)
   MASAHIKO TOGOSH MASAHIKO SATO KOSUKE MINE
   NOBUYOSHI INO
12.20
HARUNA MIYAKE SABU TOYOZUMI ブデイ・オトン ゲステイ・オトン

1992

04.04
J.J.SPIRITS(Japan Jazz Spirits)
   MASAHIKO TOGOSH MASAHIKO SATO KOSUKE MINE
   NOBUYOSHI INO
05.16
STEVE LACY MASAHIKO TOGOSH
05.17
STEVE LACY quartet
   STEVE LACY STEVE POTTS JEAN-JACQUES AVENEL
   JOHN BETSCH
11.01
MAL WALDRON  STEVE LACY
12.13
BARRE PHILLIPS TAKEHISA KOSUGI SABU TOYOZUMII

▲top 

IN HALL EGG-FARM

1993年

06.12
MASAHIKO TOGOSH MASAHIKO SATO guest:LAUREN NEWTON
08.14/15
DEREK BAILEY 2-days
  14
DEREK BAILEY MASAHIKO TOGOSH duo
  15
DEREK BAILEY solo

1994

06.29
HARUNA MIYAKE GEORGE LEWIS
07.30
MASAHIKO TOGOSH
09.07
KANG TAE HWAN MASAHIKO SATO NED ROTHENBERG
10.15
MISHA MENGELBERG  KEIKI MIDORIKAWA 
   
SABU TOYOZUMI
12.03
YOSHIHIDE OTOMO CARL STONE

1995

02.04
YOSUKE YAMASHITA MASAHIKO TOGASHI
03.19
KANG TAE HWAN KAZUTOKI UMEZU NOBUYOSHI INO
04.01
MASAHIKO TOGOSH & J.J.SPIRITS(MASAHIKO SATO KOSUKE MINE   NOBUYOSHI INO) 
05.21
MASAHIKO SATO
06.17
YUJI TAKAHASHI MASAHIKO TOGOSH
07.09
TAKASHI KAKO
08.05
MASAHIKO TOGOSH
09.10
STEVE LACY
10.07
MASAHIKO TOGOSH HAN BENNINK SABU TOYOZUMI
10.09
HAN BENNINK
10.22
AMM
   KEITH ROWE  JOHN TILBURY EDDIE PREVOST 
12.09
MASAHIKO TOGOSH "INTER-ACTION"
12.10
MASAHIKO TOGOSH & J.J.SPIRITS(MASAHIKO SATO KOSUKE MINE   NOBUYOSHI INO) 

1996

01.06
ITARU OKI KEIKI MIDORIKAWA SABU TOYOZUMI
01.20
BARRE PHILLIPS KAZUE SAWAI TETSU SAITO
02.10
BARRE PHILLIPS
03.09
YOSUKE YAMASHITA
04.27
EVAN PARKER PETER BROTZMANN
06.15
HARUNA MIYAKE
08.04
KEIJI HAINO
09.15
JO SAKIMOTO HARUKI MINO
10.05
JOELLE LEANDRE HARUNA MIYAKE
10.06
JOELLE LEANDRE
10.27
LEE KONITZ KAZUE SAWAI BARRE PHILLIPS
11.29
KAZUTOKI UMEZU SATOKO FUJII NATSUKI TAMURA 
   NORIKATSU KOREYASU

1997

01.30
JOHN ZORN NED ROTHENBERG
05.03
MASAHIKO TOGOSH MASAHIKO SATO 
05.24
KANG TAE HWAN MIDORI TAKADA 
06.15
KEITH TIPPETT
07.05
CHARLES GAYLE SABU TOYOZUMI
07.13
MASAHIKO TOGOSH & J.J.SPIRITS(MASAHIKO SATO KOSUKE MINE   NOBUYOSHI INO)    
07.19
SAINKHO NAMCHYLAK SAMM BENNETT
10.04
MISHA MENGELBERG YOSHISABURO TOYOZUMI
10.29
TOSHINORI KONDO PETER BROTZMANN
11.15
BARRE PHILLIPS ARTHUR DOYLE IKURO TAKAHASHI 
11.21/22
JOELLE & LAUREN 2-days
  21
JOELLE LEANDRE LAUREN NEWTON HARUNA MIYAKE
  22
JOELLE LEANDRE LAUREN NEWTON MASAHIKO TOGOSH

1998

05.16
KAZUTOKI UMEZU CARLO ACTIS DATO
10.13
HAN BENNINK PETER BROTZMANN SABU TOYOZUMI
10.17
TRIO VLADIMIR
   VLADIMIR TARASOV VLADIMIR MILLER  VLADIMIR REZITSKY

1999

03.20
LOUIS SCLAVIS trio
   LOUIS SCLAVIS BRUNO CHEVILLON FRANCOIS MERVILLE
05.15/16
FRED VAN HOVE 2-days
  15
FRED VAN HOVE TETSU SAITO
  16
FRED VAN HOVE KAZUTOKI UMEZU
06.19
MASAHIKO SATO CARLO ACTIS DATO
08.21
MASAHIKO TOGOSH MASAHIKO SATO
09.04
KANG TAE HWAN YOSHIHIDE OTOMO
10.30
MICHEL DONEDA KAZUE SAWAI TETSU SAITO

▲top 

2000

01.15
TOGOSH-3
   MASAHIKO TOGOSH NOBUYOSHI INO TAKU AMEMIYA
04.01
YUJI TAKAHASHI produce 「ITO-糸」
   YUJI TAKAHASHI (一弦琴 ICHIGEN-GOTO) 
   KAZUKOTAKADA(三絃 SAN-GEN)
   YOKO NISHI(箏 SOU)  EMIKO TANAKA(太棹 FUTO-ZAO)
   KOU ISHIKAWA(笙 SHOU)  YOSHIKO KANDA(打物 UCHIMONO
07.15
TRIAL4
   MASAHIKO TOGOSH NOBUYOSHI INO TAKU AMEMIYA 
   JUNJI HIROSE
10.13/14/15/16
STEVE LACY 4-days
  13
STEVE LACY MASAHIKO TOGOSH duo
  14
STEVE LACY HARUNA MIYAKE duo
  15
STEVE LACY solo
  15
STEVE LACY MASAHIKO SATO MASAHIKO TOGOSH trio
  16
STEVE LACY YUJI TAKAHASHI  MASAHIKO TOGOSH trio
12.3/4
JOELLE LEANDRE 2-days
  3
JOELLE LEANDRE MASAHIKO SATO duo
  4
JOELLE LEANDRE MASAHIKO TOGOSH duo

2001

06.02
YUJI TAKAHASHI produce 「ITO-糸」
   YUJI TAKAHASHI (一弦琴 ICHIGEN-GOTO) 
   KAZUKOTAKADA(三絃 SAN-GEN)
   YOKO NISHI(箏 SOU)  EMIKO TANAKA(太棹 FUTO-ZAO)
   KOU ISHIKAWA(笙 SHOU)  YOSHIKO KANDA(打物 UCHIMONO)
11.18
MAYA HOMBURGER BARRY GUY

2003

02.09
CHIEKO HAYASHI
11.29
MASAHIKO SATO NED ROTHENBERG

2004

06.15
STEVE LACY memorial concert
   YOSUKE YAMASHITA KAZUTOKI UMEZU
   ・・・・・・・・・・・・
   6.15/19/20 Steve Lacy Tour in EGG FARM 2004
07.28
SATOKO FUJII MARK DRESSER JIM BLACK NATSUKI TAMURA
09.04
MASAHIKO SATO
12.11
BARRE PHILLIPS TETSU SAITO

2005

08.17
JOELLE LEANDRE MASAHIKO SATO
10.10
YUJI TAKAHASHI guest:KAZUKO TAKADA

2007

09.15
MIE MIKI
09.29
Jazz Night
   MASAHIKO SATO guest:SHIN'ICHI KATO AKIKO UESUGI 
12.24
HARUNA MIYAKE guest:KEIKI MIDORIKAWA

2008

02.09
MASAHIKO SATO guest:AKIKO UESUGI
03.29
OLIVIER MANOURY JEAN LAURENT SASPORTES
   TETSU SAITO
05.10
B-HOT CREATIONS (SHIN'ICHI KATO NOBUMASA TANAKA
   RYO SAITO NOBIE)
05.26
YUJI TAKAHASHI KANG TAE HWAN YOSHIHIDE OTOMO
07.16
MASAHIKO SATO KOSUKE MINE
08.09
CHIEKO HAYASHI
09.13
MIE MIKI GEORG FRIEDRICH SCHENK
11.14
KUNI MIKAMI
12.05
YOSUKE YAMASHITA
12.27
HARUHIKO SAITO YUJI TAKAHASHI

▲top 

2009

01.17
B-HOT CREATIONS (SHIN'ICHI KATO NOBUMASA TANAKA
   RYO SAITO NOBIE)
02.07
KYOKO KURODA KEIKI MIDORIKAWA KEISUKE OHTA
03.07
YUJI TAKAHASHI MUTSUMI HATANO
05.23
MIE MIKI KAEKO MUKOYAMA
06.20
AGRA DHARMA
KOICHI MAKIGAMI IKUE MORI SYLVIE COURVOISIER 
07.04
AKI TAKASE LOUIS SCLAVIS 
08.01
B-HOT CREATIONS (SHIN'ICHI KATO NOBUMASA TANAKA
   RYO SAITO NOBIE) guest:AKEMI OHTA
09.26
NAOKI KITA KYOKO KURODA
11.14
KUNI MIKAMI TRIO+1
 KUNI MIKAMI NOBUKO ARIAKE KIYOSHI IKEDA SEIJI KOMATSU

2010

01.16
B-HOT CREATIONS (SHIN'ICHI KATO NOBUMASA TANAKA
   RYO SAITO NOBIE AKEMI OHTA)
02.06
YOSHIKO GOTO MASAHIKO SATO
   SADANORI NAKAMURE SHIN'ICHI KATO
03.27
JEAN LAURENT SASPORTES TETSU SAITO
04.10
KOICHI MAKIGAMI KAZUTOKI UMEZU
07.30
Voix et clarinette
   CHIEKO HAYASHI TAKASHI YAMANE
08.21
MASAHIKO SATO PARK JE-CHUN
09.04
SHIN SASAKUBO DAISUKE AOKI YU SIMIZU
09.18
EDDIE PREVOST JOHN BUTCHER
10.16
B-HOT CREATIONS (SHIN'ICHI KATO NOBUMASA TANAKA
   RYO SAITO NOBIE AKEMI OHTA)
11.13
AKIRA SAKATA KYOKO KURODA VAGABOND SUZUKI
12.25
HARUNA MIYAKE

2011

07.30
CHIEKO HAYASHI
08.20
MASAHIKO SATO 
   guest:KOSUKE MINE
09.10
MIE MIKI
10.08
TETSU SAITO 5
   TETSU SAITO MICHEL DONEDA Le Quan Ninh
  guest:KAZUE SAWAI KAZUO IMAI
11.19
YUJI TAKAHASHI KAZUOKI FUJII

2012

02.18
YOSUKE YAMASHITA EIICHI HAYASHI HIROAKI MIZUTANI
03.23
CHRISTOF SANGER TRIO
CHRISTOF SANGER SHINICHI KATO  MANABU HASHIMOTO
06.24
YUJI TAKAHASHI MIN TANAKA
08.18
MASAHIKO SATO HIROAKI MIZUTANI
  guest:Park Je-chun
10.26/27/28
BARRE PHILLIPS 3-days
  26
BARRE PHILLIPS YUJI TAKAHASHI  TAKEHISA KOSUGI
  27
BARRE PHILLIPS TETSU SAITO  BASS ENSEMBLE Gen311
  28
BARRE PHILLIPS  YUJI TAKAHASHI  KAZUE SAWAI
12.15
FRED VAN HOVE SABU TOYOZUMI

2013

01.26
SHIN SASAKUBO YOHEI "TOPO" YAMASHITA DAISUKE AOKI
02.11
YUJI TAKAHASHI KAZUHISA UCHIHASHI
05.12
TAKEHISA KOSUGI  YUJI TAKAHASHI
06.08
SHIN SASAKUBO 
08.10
JOHN BUTCHER  guest:DAISUKE TAKAOKA
08.24
MASAHIKO SATO  KOSUKE MINE  HIROSHI MURAKAMI  BENISUKE SAKAI
11.30
MASAHIKO SATO  PRADEEP RATNAYAKE
12.21
IRMA OSNO  SHIN SASAKUBO 

2014

04.05
KOMATCHA KLEZMER
KAZUTOKI UMEZU  YOKO TADA  AYUMI MATSUI  
CHAN-KOHYO TAKERO SEKIZIMA  HUMIHISA NATSUAKI 
06.21
YUJI TAKAHASHI MIN TANAKA
07.19
CHIEKO HAYASHI
10.25
SEBASTIAN GRAMSS TETSU SAITO 
12.06
KUNI MIKAMI  MANABU HASHIMOTO  SATOSHI IKEDA

▲top